Nhận tham gia tố tụng trong các vụ án:

- Dân sự

- Hình sự

- Hôn nhân gia đình

- Tranh chấp đất đai

- Thừa kế

- Hành chính

Cung cấp các dịch vụ ngoài tố tụng:

- Tư vấn

- Soạn thảo văn bản

- Đại diện theo ủy quyền

Làm việc với VPLS Kim Ngân, quý khách hàng

luôn nhận được nhiều lợi ích:

- Loại bỏ rủi ro

- Tiết kiệm thời gian

- Tiết kiệm công sức

- Nhẹ gánh lo pháp lý